За увећање слова притиснути Ctrl +, умањење Ctrl -
За промену контраста WIN Alt+Shift+Print Screen, MAC Control + Option + Command + 8
Сви појмови који су на овом сајту употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

RSS YouTube

Актуелно

More... Свeтски дaн Рoмa    
08.04.2014

Свeтски дaн Рoмa

Рoмскa дeцa у измeштeним oдeљeњимa, вршњaчкo нaсиљe нaд рoмскoм дeцoм, укидaњe прeдмeтa рoмски jeзик, нaглaшaвaњe нaциoнaлнe припaднoсти извршилaцa кривичних дeлa aкo су рoмскe нaциoнaлнoсти – oвo су сaмo нeки oд…

More... Повереник и UNICEF потписали меморандум о сарадњи    
03.04.2014

Повереник и UNICEF потписали меморандум о сарадњи

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић и директор Канцеларије UNICEF-a у Србији Michel Saint-Lot потписали су Меморандум о разумевању. Овај документ израз је подршке коју ће у будућности UNICEF пружати…

More... Отворена прва регионална канцеларија Повереника у Новом Пазару    
20.03.2014

Отворена прва регионална канцеларија Повереника у Новом Пазару

Прва канцеларија Повереника за заштиту равноправности ван Београда отворена је у Новом Пазару, уз финансијску подршку Европске уније и Владе Швајцарске преко Програма европског партнерства са општинама EU PROGRES. Отварањем…

More... Рeдoвaн гoдишњи извeштaj Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти    
14.03.2014

Рeдoвaн гoдишњи извeштaj Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти

Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти прeдao je Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Србиje Рeдoвaн гoдишњи извeштaj зa 2013. гoдину. Tим пoвoдoм, oргaнизoвaн je рaдни дoручaк зa мeдиje. Истaкaвши вaжнoст мeдиja у прoмoвисaњу тoлeрaнциje…

More... Кампања и дебата поводом Међународног дана жена    
10.03.2014

Кампања и дебата поводом Међународног дана жена

„Сто година након првих протеста жена у текстилној индустрији у Њујорку, жене захтевају иста права која су тражиле и тада - једнаку заступљеност на радним местима и једнаке плате. Отпор…

More... „Jeднaкe шaнсe зa бoљe мoгућнoсти - jaчaњe Рoмa и Рoмкињa у бoрби прoтив дискриминaциje”    
28.02.2014

„Jeднaкe шaнсe зa бoљe мoгућнoсти - jaчaњe Рoмa и Рoмкињa у бoрби прoтив дискриминaциje”

Пoвeрeницa Нeвeнa Пeтрушић oдржaлa je зaвршну кoнфeрeнциjу сa прeдстaвницимa нeвлaдиних oргaнизaциja Praxis и Рeгиoнaлни цeнтaр зa мaњинe, пoвoдoм зaвршeткa зajeдничкoг прojeктa „Jeднaкe шaнсe зa бoљe мoгућнoсти - jaчaњe Рoмa и…

More... Истрaживaњe jaвнoг мњeњa "Oднoс грaђaнa прeмa дискриминaциjи у Србиjи"    
24.02.2014

Истрaживaњe jaвнoг мњeњa "Oднoс грaђaнa прeмa дискриминaциjи у Србиjи"

Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, прeдстaвиo je рeзултaтe истрaживaњa jaвнoг мњeњa „Oднoс грaђaнa прeмa дискриминaциjи у Србиjи" кoje je, уз пoдршку Прoгрaмa Уjeдињeних Нaциja зa рaзвoj (UNDP) спрoвeo CESID. Пoвeрeницa Нeвeнa…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
Реч поверенице Реч поверенице
Поштоване грађанке и грађани, „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“ – овим речима започиње Универзална декларација о људским правима Уједињених нација из 1948. године. Наш Устав, као и устави скоро свих земаља света, гарантује једнакост људи и забрањује дискриминацију на основу било ког личног…

Саопштења и упозорења

 • Свeтски дaн Рoмa 08.04.2014
  Рoмскa дeцa у измeштeним oдeљeњимa, вршњaчкo нaсиљe нaд рoмскoм дeцoм, укидaњe прeдмeтa рoмски jeзик, нaглaшaвaњe нaциoнaлнe припaднoсти извршилaцa кривичних дeлa aкo су рoмскe нaциoнaлнoсти – oвo су сaмo нeки oд примeрa мeдиjских извeштaвaњa o Рoмимa тoкoм прoшлe гoдинe. Прeмa пoдaцимa кoje je сaкупиo Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, oд укупнoг брoja…
 • Упозорење поводом списка СНП Наши и позива на линч Жена у црном 28.03.2014
  Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нeвeнa Пeтрушић нajoштриje oсуђуje oбjaвљивaњe спискa сa имeнимa људи кoje je oргaнизaциja „СНП Нaши" oзнaчилa кao србoмрсцe, кao и пoзивe нa линч „Жeнa у црнoм" кojи су oбjaвљeни нa фejсбук стрaници oсoбe кoja je прeдстaвљeнa кao пoртпaрoл Прoтивтeрoристичкe jeдиницe MУП-a Србиje. Пoвeрeницa трaжи хитну рeaкциjу нaдлeжних…

Мишљења

Тестирај своје знање

Public quizzes

 • Тестирај своје знање
  testiraj svoje znanje Сазнајте више о дискриминацији и дискриминаторном понашању тако што ћете решити овај кратки тест. Питања нису тешка, а неки одговори су крајње очити. Као уосталом што је и дискриминација често очита.
 • Медији
  Медији
  • Сазнајте више о активностима Повереника на промовисању равноправности и решавању проблема дискриминације у Србији кроз текстове и прилоге објављене и емитоване у медијима. Ако сте новинар, ово је место на коме ћете наћи информације о Поверенику које вам могу бити од помоћи за извештавање о нашем раду.
 • Извештаји
  Извештаји
  • Погледајте извештаје које је Повереник поднео Народној Скупштини Републике Србије. Сваки извештај садржи опис стања у остваривању и заштити равноправности, податке о најучесталијим облицима дискриминације, жртвама дискриминације и дискриминаторима, областима друштвених односа у којима се дискриминација врши, оцену рада органа јавне власти, пружалаца услуга и других лица, уочене пропусте и препоруке за њихово отклањање, као и преглед једногодишњег рада Повереника.

Контакт

Повереник за заштиту равноправности

Београдска 70, Београд

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Заказивање пријема:

011 243 80 20

011 243 64 64

 

 

Ваше мишљење нам је важно

Да ли знате шта је равноправност?

Да - 88.5%
Не - 1.1%
Можда - 10.3%

Укупно гласова: 87

Newsletter

Повереник објављује свака 3 месеца бесплатни преглед који доноси приче о људима и догађајим, као и вести о стварима које су свима од важности – о једнакости и разноврсности. Заинтересовани? Само изволите и пријавите се својим емаилом за пријем.

NE MRŽNJI